Met elkaar omgaan doen we samen!

Hoe open kan een deur zijn. En toch. We merken in onze samenleving, dat omgaan met anderen een ware kunst is. Je inleven in de ander, beleefdheid, goede manieren, de ander in z’n waarde laten. In een open samenleving, met zoveel verschillende invloeden, uit zoveel verschillende culturen, valt het niet mee om de juiste omgangsvormen te vinden.

Lees meer:
Gedrags en Pestprotocol (PDF)
Protocol schorsen en verwijderen (PDF)

Informatie voor nieuwe ouders

We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.