De medezeggenschapsraad (MR) is te vergelijken met de ondernemingsraad in bedrijven. Het is een wettelijk adviesorgaan.
De MR denkt mee over tal van zaken als leerling-voorzieningen, de organisatie en het onderwijs op de school. Bij beslissingen van het bestuur/ de schoolleiding heeft de MR soms instemmingsrecht en soms adviesrecht. Er vinden per jaar ongeveer zes interne MR vergaderingen plaats. Deze vergaderingen zijn openbaar.
Met de werkgever, het bestuur Morgenwijzer, wordt minimaal twee maal per jaar overleg gevoerd. Vastgestelde notulen zijn altijd ter inzage bij de schoolleider.
De MR bestaat uit drie vertegenwoordigers van de leerkrachten en drie vertegenwoordigers van de ouders. De schoolleider is als vertegenwoordiger van het bestuur aanwezig bij de vergaderingen.
Voor de oudergeleding worden er om de drie jaar verkiezingen gehouden.
Door de besturenfusie is er tevens een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. Een ouder van onze school is lid van de GMR. Zij houdt ons op de hoogte van wat daar speelt.

De MR. bestaat uit de volgende leden:

Personeel:  Marloes Schildkamp, Stéphanie Kleijn
Ouders: Arjan Tupan (voorzitter), Anoek Sloot (secretaris)Notulen
Notulen MR 4 februari 2020.pdf
Notulen MR vergadering 29 oktober 2019.pdf

Notulen MR vergadering Het Kompas april 2020.pdf
Notulen MR vergadering 17 september 2019.pdf
Notulen MR vergadering Het Kompas juni 2020.pdf
Notulen MR vergadering 9 juli 2019 (2).pdf
Notulen april 2019
Notulen MR 10 december.pdf

 

Informatie voor nieuwe ouders

We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.