Op onze school werken wij, in groep 4 t/m 8, met een adaptieve digitale onderwijsmethode. 100 % op maat voor elke leerling. Hiervoor gebruiken de kinderen een Snappet. Dat is voor ieder kind een eigen tablet met daarin de leerstof voor de volgende vakken: technisch lezen, begrijpend lezen, taal, spelling, woordenschat, rekenen en studievaardigheden. Snappet vervangt dus de lesboeken en werkboeken!

De overige vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, schrijven, Engels enzovoort worden op de gebruikelijke manier gegeven. Veelal middels coöperatieve werkvormen.

  • Snappet ondersteunt de leerkracht bij het realiseren van passend en opbrengstgericht onderwijs.
  • Leerlingen krijgen direct feedback op hun gegeven antwoord. Ze krijgen een groene krul of een rode streep. De leerlingen kunnen hun foute antwoorden direct corrigeren. Snappet is dus zelfcorrigerend.
  • Vervolgvragen worden moeilijker of makkelijker op basis van de resultaten. Kinderen werken dus op hun eigen niveau.
  • Snappet biedt leerlingen inzicht in de mate waarin ze hun leerdoelen hebben bereikt.
  • Snappet biedt de kinderen extra oefenstof om te kunnen werken aan nog niet behaalde leerdoelen. Kinderen worden zo mede-eigenaar van hun leerproces.
  • De leerkracht kan tijdens les de vorderingen van de leerlingen direct volgen en besluiten tot extra instructie en begeleiding daar waar nodig.
  • Bij het voorbereiden van de les kan de leerkracht de informatie van Snappet gebruiken om de les zo goed mogelijk afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen in te richten.
  • Leerkrachten houden tijd over om aan andere vakken en vaardigheden te werken.

Informatie voor nieuwe ouders

We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.