Mede door de komst van het Hoogbegaafdenonderwijs werken we met een tweeledig lesprogramma waarbij alle kinderen in de ochtend het onderwijs krijgen wat ze nodig hebben: ieder in hun eigen klas en op hun eigen niveau.

In de middag wordt er klassendoorbrekend gewerkt in Ateliers (een vorm van workshops), met thematisch werken of met tutorlezen.

De kinderen van groep 3 t/m 8 zitten tijdens de middagen door elkaar in gemengde groepen en werken samen of individueel aan hun opdrachten. De inbreng van ouders, in de vorm van ideeën of hulp, is hierbij enorm welkom.

Informatie voor nieuwe ouders

We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.