Nieuwsoverzicht

Hoofdluiscontrole

 

Aanstaande woensdag vindt de luizencontrole plaats. Alle leerlingen worden door een groep ouders gecontroleerd op luizen en/of neten. We willen u daarom vragen deze dag bij de jongens geen gel in de haren te doen. Het haar van de meisjes gaat los voor de controle, dus het is zonde om het bijvoorbeeld in te vlechten. Een staart is geen probleem.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten
Team Het Kompas


Verkeerslichten

Lichten waarschuwen als u oversteekt
Op dinsdag 1 mei worden de verkeerslichten op de Aardamseweg weggehaald en borden met ‘voetgangersoversteek’ geplaatst. De borden hebben knipperende waarschuwingslichten die oplichten als er iemand oversteekt en op het knopje drukt. Op het bruggetje naar de Weerenstraat plaatsen we hekjes, zodat fietsers niet meer over het trottoir fietsen.

Waarom halen we de verkeerslichten weg?
Tijdens het maken van het ontwerp van de Aardamseweg hebben we besloten om de verkeerslichten te laten staan, zolang de scholen niet verplaatst zijn naar het IKC (Integraal Kind Centrum). Helaas blijkt in de praktijk dat de verkeerssituatie juridisch en verkeerskundig gezien niet klopt. Hierdoor ontstaan onduidelijke en gevaarlijke situaties: Bij groen licht is de verwachting dat er doorgereden mag worden, dit klopt niet want verkeer vanuit de Lijsterbeslaan heeft voorrang (rechts).

Cadeautje
Alle kinderen die hier maandag na de meivakantie oversteken krijgen een leuke attentie. Ook is de wijkagent aanwezig om de nieuwe situatie onder de aandacht te brengen.


Vakantierooster 2018/2019

Herfstvakantie: 22-10 t/m 26-10
Kerstvakantie: 24-12 t/m 4-1
Voorjaarsvakantie: 25-2 t/m 1-3
Meivakantie: 19-4 t/m 3-5
Hemelvaart: 30-5 en 31-5
Pinksteren: 10-6 en 11-6
Zomervakantie: 22-7 t/m 30-8

Extra vrije dag: 7 juni


Morgenwijzer in beweging!

In 2017 is Stichting Morgenwijzer het traject ‘Strategie in Beweging’ gestart. We wilden het strategisch beleid niet van bovenaf ontwikkelen, maar met elkaar. Daarom hebben we diverse cocreatiesessies en pizza-avonden georganiseerd, samen met leerkrachten, directeuren, ouders, kinderen en partners van onze basisscholen. Welke richting willen we uit, welke koers zetten we in? Om die vragen te beantwoorden, gingen we samen aan de slag. Met resultaat!

Vijf richtinggevers
Het mooie van dit traject is dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij de toekomst van onze scholen. Kinderen vinden andere dingen belangrijk dan directeuren; leerkrachten kijken met een andere blik dan ouders. Vanuit al die verschillende invalshoeken zijn we tot vijf korte ‘richtinggevers’ gekomen die onze nieuwe koers bepalen. U kunt ze nalezen op http://www.morgenwijzer.nl.

Verbinding tussen scholen
Leerkrachten en andere medewerkers van onze scholen kwamen in 2017 al bij elkaar tijdens het Morgenwijzer Festival. Deze dag, in het Fort Wierickerschans te Bodegraven, stond in het teken van ontmoeting, verbinding en ontwikkeling. Het was de kick-off voor het vervolgtraject ‘Scholen in Beweging’. Inmiddels hebben we de eerste studiedag over leiderschap alweer achter de rug. Het is goed om te zien hoeveel we van elkaar leren en hoe zinnig het is om ideeën en praktijkvoorbeelden met elkaar uit te wisselen.

En nu verder
Elke school stelt nu een 1-A4-plan op, waarin het team benoemt welke beweging al is ingezet en welke nog op gang moet komen. Ook voor dát ontwikkeltraject nodigen wij u weer uit om mee te denken, mee te doen en mee te maken. U bent nu al van harte welkom!

P.S. Benieuwd hoe Morgenwijzer in beweging komt? Daar zijn drie mooie filmpjes over gemaakt: https://vimeo.com/visuelenotulen/morgenwijzer-1


Privacyverklaring (PDF)