Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad(MR) is te vergelijken met de ondernemingsraad in bedrijven. Het is een wettelijk adviesorgaan.
De MR denkt mee over tal van zaken als leerling-voorzieningen, de organisatie en het onderwijs op de school. Bij beslissingen van het bestuur/ de schoolleiding heeft de MR soms instemmingsrecht en soms adviesrecht. Er vinden per jaar ongeveer zes interne MR vergaderingen plaats. Deze vergaderingen zijn openbaar.
Met de werkgever, het bestuur SOPORA, wordt minimaal twee maal per jaar overleg gevoerd. Vastgestelde notulen zijn altijd ter inzage bij de schoolleider.
De MR bestaat uit drie vertegenwoordigers van de leerkrachten en drie vertegenwoordigers van de ouders. De schoolleider is als vertegenwoordiger van het bestuur aanwezig bij de vergaderingen.
Voor de oudergeleding worden er om de drie jaar verkiezingen gehouden.
Door de besturenfusie is er tevens een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. Een ouder van onze school is lid van de GMR. Zij houdt ons op de hoogte van wat daar speelt.

De M.R. bestaat uit de volgende leden:

Personeel: Marjolein van Dam (Voorzitter), Thijs van Deuren (secretaris), Marijke Beenhakker

Ouders: Warner Belger, Anouk Kranenburg, Karin van de Horst

Privacyverklaring (PDF)